In de aanloop naar het referendum hebben wij een aantal maatregelen genomen om de fondsen te beschermen tegen de verwachte volatiliteit rondom het referendum, ongeacht de uitslag.

Perlasfondsen worden actief beheerd. Bescherming van opgebouwd vermogen is een belangrijk uitgangspunt om te kunnen groeien. Ons beleggingsbeleid gaat uit van het verlagen van risico in de beleggingen en daardoor meer rust voor beleggers.

Ondanks dat de kans dat Groot-Brittannië zich daadwerkelijk zou terugtrekken uit de EU door vele analisten niet hoog werd ingeschat hebben wij de mogelijke implicaties van een eventuele Brexit wel degelijk meegenomen in ons beleid.

Welke implicaties heeft een Brexit op financiële markten:

Wij verwachten niet dat een vertrek wereldwijd grote impact heeft, maar dat de negatieve gevolgen vooral omvangrijk zijn voor Groot-Brittannië zelf en in mindere mate voor overige EU-landen:

  • De handel tussen Groot-Brittannië en de EU wordt bemoeilijkt;
  • Groot-Brittannië is minder aantrekkelijk als toegangspoort voor Europa, waardoor buitenlandse investeringen in GB afnemen;
  • Voor financiële instellingen uit GB wordt het moeilijker om zaken te doen met EU;
  • Onzekerheid in het algemeen; het proces van een vertrek kan jaren duren en niemand kan voorspellen hoe de nieuwe wetgeving in handelsverdragen en relaties met GB er precies komen uit te zien.

Bovengenoemde implicaties kunnen zorgen voor neerwaartse risico’s voor beleggers.

Om uw vermogen tegen de mogelijke implicaties van een Brexit te beschermen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

Op tactisch niveau voor alle portefeuilles met aandelenbelang:

  1. Wij hebben het Aandelenbelang in de portefeuille met gemiddeld 2,5% verlaagd ten gunste van Obligaties
  2. Wij hebben de weging van aandelen gewijzigd. Namelijk Europese aandelen hebben wij met 7% afgebouwd ten gunste van Amerikaanse aandelen die met 7% zijn verhoogd

Onze beschermingsstrategie in de aandelenfondsen

  1. Op 20 juni jl. in aanloop naar het referendum, hadden wij de bescherming in het Developed Markets fonds (dit is ongeveer 85% van het totale aandelendeel) verhoogd tot 50% en binnen het Emerging Markets Fund (15% van het totale aandelenbelang) tot 25%. Vanmorgen hebben wij deze bescherming verder opgevoerd tot 75% respectievelijk 50%
  2. De potentiele valutarisico’s van het beschermde deel zijn bovendien afgedekt naar de Euro.

Hoe de markten zich de komende maanden ontwikkelen kunnen wij helaas ook niet voorspellen. Naar onze verwachting zullen financiële markten de komende tijd beweeglijk blijven en zullen pieken en dalen elkaar afwisselen. Wij zijn er echter van overtuigd dat onze actieve aanpak en gestructureerde beschermingsstrategie de komende jaren een meerwaarde voor de Perlasfondsen oplevert ten opzichte van meer passieve strategieën.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s