pensione2016apr

In een eerdere blog beschreven wij al eens hoe de ECB met haar rentebeleid onze spaarrentes negatief beïnvloedt (dat leest u hier). Door de historische lage rentestanden zijn de pensioenfondsen de afgelopen jaren ook in financiële problemen gekomen. Veel Nederlanders denken onterecht dat hun pensioen goed voor elkaar is. De financiële markten en maatschappelijke ontwikkelingen zetten echter onze tot voor kort gegarandeerde pensioenen zwaar onder druk.

De pensioenproblematiek speelt zich vooral af in de tweede pijler: het deel van ons pensioen dat wordt opgebouwd via de werkgever. Naast dat de pensioenfondsen hun garanties niet meer kunnen nakomen door de lage rekenrente, hebben ook de stijgende levensverwachting en de economische crisis invloed op de opbouw van pensioen. Doordat de meeste Nederlanders niet meer hun hele leven voor één werkgever werken, maar nogal eens van baan wisselen is het pensioen vaak gefragmenteerd en bestaat uit verschillende, onoverzichtelijke potjes waar geen volledig pensioen van aangekocht kan worden. Een derde van de Nederlanders bouwt zodoende ontoereikend pensioen op. Wij helpen u beter te begrijpen waar het precies misgaat en wat u zelf kunt doen om uw pensioensituatie te verbeteren.

“75% van de Nederlanders geeft toe niets van zijn pensioen te weten, maar een ruime meerderheid maakt zich wel zorgen om hun oudedagsvoorziening”


Om inzicht te krijgen in de status van uw pensioen beginnen we bij de basis. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie bouwstenen:

  • eerste pijler: pensioen van de overheid (AOW)
  • tweede pijler: (collectief) pensioen via de werkgever
  • derde pijler: aanvullende pensioenproducten op individuele, vrijwillige basis

varkensparen

I: Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de eerste pijler van het pensioenstelsel. Dit is het basispensioen vanuit de overheid voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Of u wel of niet heeft gewerkt speelt geen rol bij het bepalen van uw AOW uitkering. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

II: Pensioenopbouw via de werkgever

De tweede pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers biedt een aanvullende pensioenregeling. Dit is een aanvulling bovenop de AOW uitkering om de levenstandaard ook tijdens je pensioen te kunnen behouden. Omdat de AOW slechts een minimuminkomen garandeert zou de overgang te groot zijn. De werkgever en de fiscus betalen ongeveer voor 2/3e mee aan de opbouw van het werkgeverspensioen. De werknemer betaalt ca. 1/3e van de pensioenpremies. De premies worden belegd in de pensioenfondsen. Deelname hieraan is verplicht; er kan geen invloed worden uitgeoefend op de belegging of de uitkering.


 
Tip

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen. Zowel wat u tot nu toe heeft opgebouwd, als het maximaal te bereiken pensioen. U vindt hier geen informatie over een eventueel aanvullende pensioen in de derde pijler


III: Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

De pensioenaanvulling in de derde pijler bestaat uit aanvullende pensioenproducten zoals lijfrenten, banksparen en levensverzekeringen. Aanvullende pensioenopbouw is een eigen keuze en is een individuele voorziening. Ondernemers en andere zelfstandigen bouwen geen pensioen op via de werkgever. Zij zijn naast de AOW volledig aangewezen op een derde pijler pensioen.

Pensioentekort?

Wat houdt een pensioentekort in? U heeft een pensioentekort als u na uw pensionering minder te besteden heeft dan nu. Als u van baan wisselt, dan veranderen de regels van uw pensioen. En heeft u een grote kans op een pensioentekort. Maar ook als u uw hele leven bij één werkgever werkt, kan er sprake zijn van een tekort.


Als het werkgeverspensioen niet toereikend is, bent u voor een aanvulling aangewezen op het derde pijler pensioen. Dit betekent dat u zelf geld opzij zal moeten zetten voor uw oude dag. Niet leuk, maar wel verstandig. Om zelfstandige pensioenopbouw te stimuleren is pensioensparen door de overheid fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Als u een aantoonbaar pensioentekort heeft, mag u aanvullend pensioen opbouwen met belastingvoordeel. De premies die u inlegt zijn dan aftrekbaar op uw loonbelasting. Dit wordt ook wel Banksparen genoemd. Het maximale aftrekbare bedrag wordt jaarlijks door de fiscus vastgesteld. Dat is uw jaarruimte. De jaarruimte is voor iedereen verschillend en hoeft geen vast bedrag te zijn. Het is afhankelijk van uw belastbaar inkomen en uw pensioentekort van het jaar daarvoor. Perlas biedt de werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen op te bouwen.


 
Tip

U kunt de jaarruimte zelf berekenen met de rekentool op de website van de fiscus: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie


Wilt u meer weten over deze vorm van pensioenopbouw, kijkt u dan op http://www.perlasplan.nl/doelen/banksparen of raadpleeg uw adviseur. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met een onafhankelijke financieel adviseur. Aan advies zijn kosten verbonden. Een eerste kennismakingsgesprek is meestal gratis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s