Per 1 januari 2016 zijn er enkele fiscale wijzigingen doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Hieronder lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe.


Perlas Vrij Vermogenrekening: Heffingvrij vermogen 2016

U betaalt belasting over een deel van uw vermogen. Namelijk de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, minus het vrijgestelde deel van uw vermogen, het zogenaamde heffingvrij vermogen. Heeft u een Perlas bankspaarrekening (Pensioen, Gouden Handdruk of Beleggingsrecht Eigen Woning) dan is dit vermogen onder voorwaarden vrijgesteld van deze heffing. Uw vermogen op een Perlas Vrij Vermogen rekening telt echter wel mee voor de vermogensrendementsheffing.

Het heffingvrij vermogen gaat per 1 januari 2016 omhoog van 21.330 euro naar 24.437 euro per persoon.

Tot en met 2016 gaat de belastingdienst er van uit dat u een voordeel heeft van 4% over uw ‘grondslag sparen en beleggen’. Over dat voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. Per saldo betaalt u 1,2% belasting over uw vermogensgrondslag. Tot en met 2015 hadden AOW-gerechtigden recht op een extra verhoging van het heffingvrij vermogen, ook wel ouderentoeslag genoemd. Deze extra verhoging van het heffingvrij vermogen vervalt vanaf 2016. Het kabinet wil namelijk de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel heeft over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken zij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.


kinder1aKinderrekening: Schenkbelasting 2016

Wilt u een rekening openen op naam van uw kind (dus niet inzake het kind) dan worden stortingen door ouders en anderen in principe als schenkingen aangemerkt en kunt u te maken krijgen met schenkbelasting. De ontvanger van een schenking betaalt pas schenkbelasting als de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Voor 2016 zijn deze tarieven als volgt:

Jaarlijkse schenking 2016 Vrijstelling schenkbelasting 2016
(pleeg) kind € 5.304,-
kleinkind € 2.122,-
overig € 2.122,-

Bovenstaande bedragen gelden per ontvanger per kalenderjaar. Het vrijgestelde bedrag voor (pleeg)kind geldt voor beide ouders samen, ook wanneer u gescheiden bent. Eenmalig mag u aan een kind in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar een groter bedrag onbelast schenken. Voor 2015 is dat maximaal 25.449 euro (2015: 25.322 euro). Deze vrijstelling geldt ook als uw kind zelf te oud is, maar wel een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.

Naast deze eenmalige extra vrijstelling voor algemene doelen geldt nog een extra vrijstelling ten behoeve van de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek) van 53.016 euro.

Wilt u als grootouder(s) geld schenken aan uw kleinkind(eren) dan kunt u jaarlijks maximaal 2.122 euro onbelast schenken. Wilt u meer schenken dan de toegestane vrijstelling, dan wordt het meerdere belast voor maximaal 36%. Houdt daarom de fiscale grenzen in de gaten.


Pensioensparen: AOW leeftijd met 2 maanden verhoogd

De AOW-leeftijd is op 1 januari 2016 met 2 maanden verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden.

U betaalt 6 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 6 maanden later uw 1e AOW-uitkering. De einddatum van uw Perlas Pensioenrekening, zijnde een bancaire lijfrente, is gekoppeld aan de AOW leeftijd en wordt dus eveneens met dezelfde periode verlengd. Bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.


t06_550x300Afkopen: Wijziging regels afkoop lijfrente

Heeft u een lijfrente afgekocht of overweegt u uw lijfrente af te kopen? Dan moest u tot en met 2014 het totaalbedrag opgeven van de betaalde premies of stortingen. Ook als de afkoopsom lager was. Dit is met terugwerkende kracht aangepast. U moet nu altijd de afkoopsom invullen als u een (bancaire) lijfrente afkoopt.

Heeft u in de afgelopen jaren een (woeker)polis afgekocht en in een eerdere aangifte een te hoog bedrag ingevuld, omdat u meer premies of stortingen hebt betaald en afgetrokken dan u aan afkoopsom kreeg? Dan is het in uw voordeel om deze aangifte te laten wijzigen vanwege deze nieuwe regeling.

U kunt daarvoor een verzoek doen om ambtshalve vermindering. Uw financieel adviseur kan u hier desgewenst mee helpen.

Als de afkoopsom niet hoger is dan 4.242 euro dan kan onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van de vrijstelling afkoop kleine lijfrenten. Is de afkoopsom hoger dan 4.242 euro? Dan betaalt u in principe over de afkoopsom inkomstenbelasting en revisierente (fiscale boete van 20%). Op de afkoopsom houdt de uitkerende instantie volgens een vast tarief van 52% loonheffing in. Deze inhouding verrekent u in uw aangifte inkomstenbelasting. Perlas is geen uitkerende instantie voor bancaire lijfrentes. Wilt u toch afkopen dan wordt op uw verzoek uw opgebouwde kapitaal fiscaal geruisloos overgeboekt naar een door u aangewezen bank of verzekeraar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s